Khoa Cấp cứu ban đầu C24


Liên hệ: Khoa Cấp cứu ban đầu (C24)

Điện thoại: 024.6686.5397

Thông tin đang cập nhật.