Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Chức năng C8

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

     - Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Chức năng được thành lập vào ngày 04/7/ 2001 từ sự sáp nhập của hai khoa là khoa X-quang và khoa Chẩn đoán chức năng.

 

 

II. CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

     - Đồng chí Lê Minh Tuyến – CNK X-quang giai đoạn từ năm 1974 đến năm 1975

     - Đồng chí Ngô Hoàng Lưu – CNK X-quang giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1983

     - Đồng chí Nguyễn Văn Đạt – CNK X-quang giai đoạn từ 1984 – 1986

     - Đồng chí Đặng Hữu Tuấn – CNK X-quang giai đoạn từ 1986 – 2001

     - Đồng chí Đỗ Minh Quang – CNK CĐHA giai đoạn từ 2001 – 2008

     - Đồng chí Đoàn Vĩnh Thành – CNK từ năm 2010 đến nay.

  

 III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

     - Chụp X-quang quy ước và kỹ thuật số

     - Chụp Cắt lớp vi tính

     - Chụp Cộng hưởng từ

     - Siêu âm

     - Điện tim.

 

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

     - Những giải thưởng NCKH đã đạt được:

        + Giải khuyến khích hội thao sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXI. Tên đề tài: Cải tiến giá chụp tư thế Hirtz. Tác giả: Bs Đỗ Minh Quang

        + Giải khuyến khích hội thao sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thư XXIV và giải Ba hội thao sáng tạo tuổi trẻ toàn quân. Tên đề tài: Sáng kiến cải tiến bộ dụng cụ hướng dẫn can thiệp trên siêu âm. Tác giả: Bs Vũ Đăng Dũng.

Liên hệ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Chức năng (C8)

Điện thoại: 024.6329.9751