Khoa Chống nhiễm khuẩn C12

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:
     - Khoa Chống nhiễm khuẩn được thành lập tháng 8 năm 2004 trên cơ sở cán bộ nhân viên nhà giặt( thuộc Ban Hậu cần, tổ vệ sinh thuộc Ban Hành chính và một số đ/c làm nhiêm vụ tiệt trùng ở Phòng mổ).
     - Những danh hiệu đã đạt được trong quá trình hoạt động: Đơn vị tiên tiến năm 2008.

 

 

II. CHỦ NHIỂM KHOA, PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:
1. Chủ nhiệm khoa, Phó chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ:
     - Đ/c Văn Tất Vinh Chủ nhiệm khoa từ tháng 8/2004- 7/2012 hiện đã nghỉ hưu.
     - Đ/c Bùi Quang Sáng Phó chủ nhiệm khoa từ tháng 8/2004- 6/2008; tháng 7/2008 đ/c Sáng chuyển sang làm Phó CN Hậu cần.
     - Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến Phó chủ nhiệm khoa từ tháng 12/ 2008- 7/2012.


2. Chủ nhiệm khoa, Phó chủ nhiệm khoa hiện nay:
     - Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến Chủ nhiệm khoa từ tháng 8/ 2012
     - Đ/c Nguyễn Văn Hà


III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:
     - Gồm có 14 nhân viên.
     - Trong đó: 1 BSCKII, 1 Thạc sĩ, 3Y sĩ, 3 Trung cấp.
     - Chia làm 3tổ: Tổ Hấp sấy, Tổ  Giặt là, Tổ Vệ sinh môi trường. Từ tháng 10/ 2013 còn 2 tổ Tổ Hấp sấy và Tổ  Giặt là.


IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
1. Nhiệm vụ cụ thể của Khoa:
     - Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện và Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn  tổ chức triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đồng thời thực hiện công tác quản lý bệnh viện (quản lý đồ vải, hoá chất làm sạch và khử khuẩn, dụng cụ y tế thông dụng). Xây dựng quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
     - Lập kế hoạch phối hợp với Khoa Xét nghiệm định kỳ cấy khuẩn không khí phòng mổ, buồng tiểu phẫu, buồng kỹ thuật của các khoa; tay PTV, nước rửa tay PTV 1 tháng/ 1 lần và cấy khuẩn đột xuất ở các khoa khi cần.
     - Quản lý và vận hành khu tiệt khuẩn  thực hiện khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung cho toàn bệnh viện với trên 300 giường bệnh. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác vô khuẩn, bao gồm các quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và trang thiết bị y tế. Thống nhất quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn trong toàn bệnh viện. Trực tiếp khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho trên 80% các khoa trong bệnh viện.
     - Kiểm tra, hướng dẫn và giám sát sử dụng hoá chất làm sạch, khử khuẩn.
     - Quản lý đồ vải tập trung, thống nhất quản lý mọi đồ vải của bệnh viện tại khoa Chống nhiễm khuẩn. Thu gom, giặt khử khuẩn đồ vải, giao nhận và thay đồ vải cho người bệnh trong toàn bệnh viện.
     - Kiểm soát  chất lượng vệ sinh môi trường bệnh viện, nâng cao chất lượng vệ sinh bề mặt, vệ sinh buồng bệnh, buồng kỹ thuật, quản lý chất thải và vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và diệt côn trùng  phòng chống dịch bệnh.
     - Xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức tập huấn, thông tin và truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện.
     - Giám sát việc sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân và tuân thủ vệ sinh tay, vệ sinh an toàn thực phẩm của các bếp ăn trong bệnh viện.


2. Trang thiết bị máy móc:
     - Máy hấp tiệt trùng 2 cửa 310 lít: 01.
     - Nồi hấp BK75: 04.
     - Tủ sấy Trung quốc: 03.
     - Máy phun khử khuẩn không khí: 01.
     - Máy giặt Mỹ 68kg: 01.
     - Máy giặt Mỹ 36kg: 02.
     - Máy sấy khô: 02.
     - Máy là ga: 01.
     - Máy là ép: 01.


3. Nghiên cứu khoa học:

     - Có tham gia 1 đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu về ứng dụng qui trình khử trùng không khí, nước rửa tay cho phẫu thuật viên và dụng cụ y tế bằng ozon tại Bệnh viện 354” nghiệm thu năm 2009.


VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
     - Nghiên cứu dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh viện, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
     - Xây dựng được bộ quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn làm cơ sở để đào tạo, tập huấn và triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
     - Huấn luyện cho nhân viên sử dụng thành thạo, có hiệu quả trang thiết bị máy móc hiện đại của dự án đầu tư chiều sâu phục vụ phẫu thuật kỹ thuật cao của bệnh viện.

 

Liên hệ: Khoa Chống nhiễm khuẩn (C12)

Điện thoại: 024.6329.1674