Khoa Khám bệnh C1

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

      - Thành lập năm 1957.

      - Nhiệm vụ: Khám cấp cứu điều trị cho tất cả các bệnh nhân ngoại trú đến khám bệnh, cấp cứu. Thu dung bệnh nhân vào điều trị nội viện, tham gia công tác tuyến và khám sức khỏe định kì cho các đơn vị tuyến.

      - Thành tích: Từ năm 1991 đến nay khoa được tặng 14 bằng khen, giấy khenn cảu chính quyền và Đảng.

 

 

II. CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

      - Bác sỹ Huỳnh Vọng.

      - Bác sỹ Đào Thế Phương.

      - Bác sỹ Lê Thị Bích Hoàn.

      - Bác sỹ Quỳnh Giao.

      - Bác sỹ Lê Duy Thức.

      - Bác sỹ Trần Xuân Đào.

      - Bác sỹ Vũ Thị Phúc.

      - Bác sỹ Lê Thị Thanh Vân.

      - Bác sỹ Mai Thị Nhâm.

      - Chủ nhiệm khoa hiện nay là Bác sỹ CK2 Nguyễn Thắng Lợi.

      - Phó Chủ nhiệm khoa hiện nay Bác sỹ CK2 Lê Anh Việt.

 

II. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

      - Hiện nay khoa Khám bệnh hiện có: 26 Cán bộ, nhân viên.

      - Trong đó:

          + Bác sỹ CK2:      02

          + Thạc sỹ:            01

          + Bác sỹ CK1:      04

          + Bác sỹ đa khoa: 01

          + Điều dưỡng:       16

          + Hộ lý:                02

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

      - Nhiệm vụ cụ thể của khoa: Khám, cấp cứu, điều trị cho tất cả các bệnh nhân ngoại trú đến khám bệnh, cấp cứu, thu dung bệnh nhân vào điều trị, tham gia công tác tuyến và khám sức khỏe định kỳ cho các đơn vị tuyến.

      - Trang thiết bị y tế: Từ năm 2010 khoa được trang bị hệ thống mạng LAN, quản lý bệnh nhân bằng măý vi tính, có hệ thống lấy sổ khám bệnh tự động, có máy theo dõi các chỉ số sinh tồn, máy hút đờm dãi, hệ thống thở ô xy trung tâm, buồng tiểu phẫu với các trang thiết bị có thể đáp ứng yêu cầu cấp cứu bệnh nhân cần xử trí ban đầu,máy soi dạ dày Pentax.

      - Triển khai buồng quản lý bệnh mạn tính: THA, ĐTĐ.

      - Một số hính ảnh tiêu biểu cảu khoa:

          + Phòng cấp cứu, cấp cứu lưu.

          + Phòng tiép đón, làm bệnh án.

          + Phòng soi dạ dầy.

          + Phòng tiểu phẫu.

          + Khu chờ khám bệnh.

      - Nghiên cứu khoa học: Khoa có......đề tài cấp cơ sở. Tham gia viết báo và viết các bài báo đăng trên Tạp chí Y học quân sự.

 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

      - Nâng cao hiệu quả công nghệ thông tin nối mạng với các khoa trong Bệnh viện để theo dõi và quản lý sức khỏe cho bệnh nhân tốt hơn.

      - Nâng cao hiệu quả phòng khám cấp cứu lưu, đáp ứng nhu cầu cử người bệnh

      - Cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân tham gia khám bệnh.