Khoa Trang bị C10

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

        - Trước năm 1996  trực thuộc khoa Dược – Bệnh viện 354

        - Được sự quan tâm của Ban Giám đốc và Chỉ huy cấp trên, khoa Trang bị được thành lập vào 16/2/1996.

        - Nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về mua sắm, quản lý các trang thiết bị y tế, cung ứng vật tư y tế tiêu hao trong toàn Bệnh viện

        - Trong quá trình hoạt động, khoa luôn làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Năm 2012 khoa đạt danh hiệu Đơn vị Tiên Tiến.

 

 

II. CHỦ NHIỆM KHOA, PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

     * Giai đoạn:1996-2004

        - Chủ nhiệm khoa: Nguyễn Thị Trung Hiếu –  đã về hưu

        - Phó chủ nhiệm khoa: Nguyễn Công Thạch

     * Giai đoạn:2004 - nay

        - Chủ nhiệm khoa: Nguyễn Công Thạch – Thạc sỹ

        - Phó chủ nhiệm khoa: Phạm Phú Hoàng – Thạc sỹ

 

III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

        - Gồm có 12 đ/c (01 nghỉ chờ hưu)

        - Trong đó có: 03 Thạc sỹ, 01 dược sỹ đại học – CKI, 02 kỹ sư, 03 cử nhân, 2 KTV, 01dược tá.

 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

        - Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về mua sắm, quản lý, sửa chữa các trang thiết bị y tế, công nghệ thông tin của Bệnh viện.

        - Đảm bảo vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm phục vụ các khoa trong bệnh viện.

 

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

        - Có  02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật:

             + “Thiết kế hệ thống điều khiển tự động áp lực khí oxy trung tâm” – đạt giải Ba được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

             + “Thiết kế giá chiếu đèn hồng ngoại kết hợp với máy kéo giãn cột sống thắt lưng” – đạt giải khuyến khích (Kết hợp với khoa A7).

 

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

        - Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các máy, trang thiết bị trong toàn bệnh viện.

 


Liên hệ: Khoa Trang bị (C10)

Điện thoại: 024.6329.6761