Khoa Xét nghiệm C2

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:
     - Khoa Xét nghiệm được thành lập từ tháng 10/1953 với nhiệm vụ xét nghiệm phục vụ cho công tác theo dõi, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú....

 

II. CHỦ NHIỆM KHOA, PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

1. Chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ:
     - Trần Gia Quảng - Cấp bậc: Trung tá - Chức vụ: Phụ trách khoa xét nghiệm từ 1953-1957.
     - Dương Thị Vân Thịnh - Cấp bậc: Thiếu tá - Chức vụ: Phụ trách khoa xét nghiệm.
     - Hạ Bá Lễ (Vũ Biên) - Cấp bậc: Đại tá - Chức vụ: Chủ nhiệm khoa xét nghiệm từ 1980-1990.
     - Vũ Ngọc Lâm - Cấp bậc: Đại tá - Chức vụ: Chủ nhiệm khoa xét nghiệm từ 1990-2000.
     - Nguyễn Lệ Thúy - Cấp bậc: Đại tá - Chức vụ: Chủ nhiệm khoa xét nghiệm từ 2000-2008.
     - Trần Khánh Hoàn - Cấp bậc: Thượng tá - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa xét nghiệm từ 2003-2004.


2. Chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa  hiện nay:
     - Trần Thị Tuấn Nga - Cấp bậc: Đại tá - Chức vụ: Chủ nhiệm khoa xét nghiệm từ 2010 – Nay.
     - Bùi Văn Vĩnh - Cấp bậc: Đại tá - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa xét nghiệm từ 2007 – Nay.


III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:
     - Gồm có: 24 quân nhân.
     - Trong đó có: 2 BSCKII, 3 Thạc sĩ, 1 BSCKI, 2 Cử nhân đại học, 7 Cử nhân kĩ thuật xét nghiệm, 8 KTV trung cấp, 1 công vụ.


IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
     - Nhiệm vụ cụ thể: Đảm bảo truyền máu, xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh, miễn dịch, GPBL.
     - Trang thiết bị y tế: Được trang bị các máy huyết học, sinh hóa, miễn dịch hiện đại.
     - Các kỹ thuật tiên tiến: Các xét nghiệm marker ung thư.
     - Nghiên cứu khoa học: nhiều nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn và ứng dụng cao.

Liên hệ: Khoa Xét nghiệm (C2)

Điện thoại: 024.6329.9730