Ban KHTH là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy bệnh viện về nhiệm vụ: sẵn sàng chiến đấu, chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện nghiên cứu khoa học, giám định y khoa, chỉ đạo tuyến, quản lý chế độ bệnh viện,...
Ban Chính trị là cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong Bệnh viện, hoạt động dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên trực tiếp; lãnh đạo của Đảng uỷ Bệnh viện, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính uỷ...
Ban Hậu cần là cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ, chỉ huy Bệnh viện về mặt Hậu cần, Kỹ thuật. Cơ quan Hậu cần có nhiệm vụ tổ chức bảo đảm Hậu cần, bảo đảm công tác kỹ thuật chung cho mọi hoạt động của Bệnh viện...
Ban Hành chính có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc về việc duy trì nề nếp chính quy, điều lệnh trong Bệnh viện; đảm bảo an ninh, an toàn. Thực hiện tốt công tác văn thư bảo mật, đón tiếp khách đến làm việc...
Ban Tài chính có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy Ban Giám đốc BV về công tác thu chi tài chính, hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, khai thác triệt để các nguồn thu tăng quỹ BV cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên...
Ban Điều dưỡng là cơ quan tham mưu nghiệp vụ giúp việc cho Ban Giám đốc Bệnh viện có qui chế hoạt động riêng với nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí chịu trách nhiệm về công tác tổ chức điều hành, kiểm tra giám sát công tác chăm sóc người bệnh...
Ban Quản lý Nhà tang lễ được thành lập năm 2010 với nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức tang lễ.