Ban Hành chính

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

      - Sau ngày thành lập Quân y xá, công tác hành chính cho đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối công văn tài liệu giấy tờ, bảo đảm an toàn căn cứ địa góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm của Quân y viện là: thu dung, cấp cứu, điều trị thương bệnh binh thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng.

      - Tháng 10 năm 1954, Quân y xá chuyển về số 28 Điện Biên Phủ - Ba Đình, lúc này chỉ có đồng chí Huy quê ở Nghệ An quản lý văn thư bảo mật, đánh máy. Thời kỳ này các giấy tờ dùng trong hành chính quân sự và giao dịch dân sự vẫn dùng dấu Phòng Quân y cơ quan Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh. Các đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ đơn vị là công nhân viên chức, hạ sĩ quan chiến sĩ .

      - Từ năm 1962 đến năm 1963 công tác hành chính văn thư bảo mật, đánh máy do đồng chí Phan Viết Huân phụ trách; sinh hoạt đảng, chính quyền cùng với khối cơ quan Chính trị, Hành chính, Y vụ và Phòng Khám bệnh.

      - Từ năm 1963 đến năm 1965 bác sĩ Phan Viết Huân đi công tác; bác sĩ Nguyễn Bá Ngô thay thế quản lý công tác hành chính văn thư bảo mật, đánh máy; lực lượng bảo vệ gồm 3 đồng chí đều là CNV, HSQ - CS (đ/c Địch, đ/c Xuyên, đ/c Tỵ).

      - Từ năm 1966 đến năm 1973 công tác hành chính lúc này là đồng chí Tôn Thất Định phụ trách.

      - Năm 1973 - 1974 đồng chí Định đi công tác thì đồng chí Chu Phức - phụ trách công tác hành chính.

      - Năm 1974 theo Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng, Quân y viện 354 tiếp nhận cơ sở Quần Ngựa - Đốc Ngữ - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội. Đồng chí Bùi Văn Mân phụ trách công tác hành chính, từ khi Quân y viện 354 chuyển về Đốc Ngữ - Cống Vị có con dấu riêng của Quân y viện 354 theo Bệnh viện tuyến B.

      - Từ năm 1980 đến năm1987 công tác hành chính do đồng chí Phan Viết Huân phụ trách, về cơ cấu tổ chức tương đối đầy đủ gồm có quân lực 01 đ/c Nguyễn Trung Thành. Sau khi đồng chí Phạn Viết Huân chuyển công tác thì đồng chí Vũ Ngọc Tản  phụ trách một thời gian ngắn.

      - Từ năm 1987 đến năm 1992 công tác hành chính do đồng chí Nguyễn Trung Thành  phụ trách.

      - Từ năm 1992 đến tháng 7 năm 2003 công tác hành chính do đồng chí Nguyễn Giáo Bình là Trưởng ban.

      - Tháng 7 năm 2002 đến tháng 7/2013 đồng chí Tống Xuân Tuấn Ngọc là Trưởng ban.

      - Tháng 7 năm 2013 đến nay công tác hành chính do đồng chí Thiếu tá Phạm Trường Giang là Trưởng ban.

 

 

II. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

      -Quân số 18 đ/c (SQ: 02 đ/c; QNCN: 08 đ/c; Chiến sĩ: 06 đ/c; CNV QP: 02 đ/c).

      -Trưởng ban: Đ/c Phạm Trường Giang - Trung tá.

      - Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Đại úy - P.TB.

      - Hiện nay, Ban có 04 bộ phận .

      - Bộ phận Văn thư (03 đ/c): Đ/c Nguyễn Thị Thương – Thiếu tá CN – Tổ trưởng.

      - Cảnh vệ (08 đ/c; 02 CN; 06 chiến sĩ): Đ/c Trần Huy Chung – Trung úy CN – Tổ trưởng.

      - Công vụ (02 đ/c): Đ/c Lê Thị Dung – Thiếu tá CN – Tổ trưởng.

      - Trông xe nhân viên (03 đ/c): Đ/c Nguyễn Thị Huệ - CNVQP – Tổ trưởng.

 

III. HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về công tác đảng, công tác chính trị:

      - Từ năm 2002 đến nay, chi bộ sinh hoạt riêng (Bí thư đ/c Nguyễn Ngọc Hiền (2013) phó bí thư đ/c Phạm Trường Giang).

 

2. Nhiệm vụ chính trị trung tâm của chi bộ - Ban Hành chính:

      - Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc về việc duy trì nề nếp chính quy, điều lệnh trong Bệnh viện; đảm bảo an ninh, an toàn. Thực hiện tốt công tác văn thư bảo mật, đón tiếp khách đến làm việc. Đảm bảo công tác huấn luyện quân sự và một số nhiệm vụ khác, cụ thể:

          + Duy trì điều lệnh, lễ tiết tác phong toàn Bệnh viện.

          + Thực hiện canh gác, tuần tra, bảo đảm an toàn cho Bệnh viện.

          + Bảo đảm công tác văn thư bảo mật, an toàn con dấu.

          + Điều động xe ô tô phục vụ công tác cho Bệnh viện, quản lý hệ thống trực ban, bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, duy trì trung đội sẵn sàng chiến đấu.

          + Tổ chức huấn luyện điều lệnh, bắn súng, phối hợp với Tổng đài H16 quản lý hệ thống thông tin trong Bệnh viện.

          + Đảm bảo công tác đón tiếp khách đến làm việc với Bệnh viện, phục vụ công tác của chỉ huy Bệnh viện.

          + Trông giữ xe đạp, xe máy của cán bộ nhân viên.

          + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bệnh viện giao.

 

3. Thành tích đã đạt được:

      - Giấy khen của UBND Thành phố Hà Nội  tặng Ban Hành chính vì đã có thành tích trong phối hợp thực hiện QĐ số 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa Công an Quận và Ban Chỉ huy Quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quân sự, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

      - Bệnh viện tặng danh hiệu:

          + Đơn vị tiên tiến năm 2007.

          + Đơn vị vững mạnh toàn diện 2012.