Ban Kế hoạch tổng hợp

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

     - Ban Kế hoạch tổng hợp tiền thân là Ban Y vụ, được thành lập năm 1954 khi Quân y xá Phó Đức Thực về tiếp quản Thủ Đô. Đến ngày 31/3/1998 đổi thành Ban Kế hoạch tổng hợp (theo Quyết định số 197/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng).

 

 

     - Nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy bệnh viện về nhiệm vụ:

        + Sẵn sàng chiến đấu

        + Chuyên môn nghiệp vụ

        + Huấn luyện nghiên cứu khoa học

        + Giám định y khoa

        + Chỉ đạo tuyến

        + Quản lý chế độ bệnh viện

        + Xây dựng kế hoạch bệnh viện, hướng dẫn các khoa, ban lập kế hoạch công tác và theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch.

     - Khen thưởng: Bằng khen, giấy khen, đơn vị tiên tiến.

     - Chủ nhiệm khoa, Phó chủ khoa qua các thời kỳ:

        + 1961 - 1975: BS Đặng Quốc Tuyên - Viện phó kiêm Trưởng ban Y vụ.

        + 1976 - 1980: BS Đặng Quốc Tuyên - Viện phó kiêm Chủ nhiệm Y vụ.

        + 1981 - 1982: BS Đặng Phì - Viện phó kiêm Chủ nhiệm Y vụ. BS Chu Phức - Phó chủ nhiệm Y vụ.

        + 1983 - 1985: BS Lê Duy Thức - Viện phó kiêm Chủ nhiệm Y vụ. BS Chu Phức - Phó chủ nhiệm Y vụ.

        + 1986 - 1989: BS Đoàn Long - Viện phó kiêm Chủ nhiệm Y vụ. BS Cao Bình - Phó Chủ nhiệm Y vụ.

        + 1990 - 1992: BS Nhạc Lai - Phó Giám đốc kiêm Chủ nhiệm Y vụ. BS Nguyễn Quang Dũng - Phó chủ nhiệm Y vụ (5/1992).

        + 5/1992 - 12/1999: BS Trần Xuân Đào - Phó giám đốc kiêm Chủ nhiệm Y vụ. BS Trần Mạnh Sơn - Phó Chủ nhiệm Y vụ (1996 - 4/2002).

        + 01/2000 - 4/2002: BS Cao Bình - Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban KHTH. BS Trần Mạnh Sơn - Phó trưởng Ban KHTH.

        + 5/2002 - 6/2007: BS Trần Mạnh Sơn - Trưởng ban KHTH. BS Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban KHTH.         

        + 6/2007 - 11/2013: BS Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban KHTH.

        + 11/2008 - 11/2011: BS Phạm Văn Dũng - Phó trưởng Ban KHTH.

        + 6/2011: BS Nguyễn Chính Trung - Phó trưởng Ban KHTH.

        + Hiện tại: BS Nguyễn Chính Trung - Trưởng ban KHTH. BS Trần Thế Hải - Phó trưởng Ban KHTH

         

II. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

     - BS Chuyên khoa II: 03

     - Thạc sỹ: 01

     - BS Chuyên khoa I: 02

     - Trong đó bao gồm:

        + Trưởng ban.

        + Phó trưởng ban, kiêm kế hoạch.

        + Trợ lý điều trị - chỉ đạo tuyến.

        + Trợ lý huấn luyện nghiên cứu khoa học.

        + Trợ lý giám định y khoa - vệ sinh phòng dịch.

        + Trợ lý quân lực, tác huấn.

        + Nhân viên thống kê bệnh viện.

        + Nhân viên thư viện chuyên môn.

        + Nhân viên lưu trữ hồ sơ bệnh án.

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

     - Nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy bệnh viện về nhiệm vụ:

        + Sẵn sàng chiến đấu.

        + Chuyên môn nghiệp vụ.

        + Huấn luyện nghiên cứu khoa học.

        + Giám định y khoa.

        + Chỉ đạo tuyến.

        + Quản lý chế độ bệnh viện.

        + Xây dựng kế hoạch bệnh viện, hướng dẫn các khoa, ban lập kế hoạch công tác và theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch.

     - Nghiên cứu khoa học:

        + Tham gia: 01 dự án cấp Nhà nước; 02 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 02 đề tài cấp ngành.

        + Chủ đề tài: 07 đề tài cấp cơ sở.

 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN (BỆNH VIỆN HẠNG I)

     - Ban Kế hoạch tổng hợp lên Phòng Kế hoạch tổng hợp.

     - Cần có một số Ban sau:

        + Ban Huấn luyện - Nghiên cứu khoa học - Hợp tác Quốc tế.

        + Ban Quân lực.

        + Ban Công nghệ thông tin.

     - Đào tạo huấn luyện sau Đại học.

     - Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

     - Quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin.

 


Liên hệ: Ban Kế hoạch tổng hợp

Điện thoại: 024.6295.4053