Khoa Ngoại chung B3

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

        - Khoa(ban) Ngoại Chung được hình thành năm 1962.

        - Với nhiệm vụ cứu chữa và điều trị thương bệnh binh.

        - Những thay đổi đáng kể trong thời gian từ lúc thành lập đến nay:

        - Năm 1962 sau khi có quyết định của Cục Quân y ngày 19/12/1962 qui định số giường bệnh của bệnh viện là 120, lúc này hình thành phân khoa Ngoại chung (gọi là khu D) ở 28 Điện Biên Phủ do bác sỹ Vũ Văn Luật phụ trách, tiếp sau là bác sỹ Trước.

        - Từ tháng 4 năm 1972 do bác sỹ Đào Bá Vi phụ trách.

        - Từ tháng 4 năm 1976 đến tháng 12 năm 1982  phụ trách là Bs Oanh, tiếp theo là BS Lê Tuấn Hưởng , khi BS Hưởng nghỉ hưu, BS Đoàn Long phụ trách rồi đến BS Nguyễn Bá Phong phụ trách.tháng 10 năm 1991 cấp trên bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Ngọc chủ nhiệm khoa Ngoại bụng giữ chức Viện phó ngoại khoa.Năm 1992 cấp trên bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Quang Chủ nhiệm khoa Ngoại 2.

        - Từ tháng 7 năm 2011 đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm chủ nhiệm khoa.

        - Từ tháng 6 năm 2013 đồng chí Nguyễn Văn Châu được bổ nhiệm chủ nhiệm khoa.

- Qua từng thời kỳ khoa Ngoại chung đã không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của bệnh viện 354. Bước vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI với muôn vàn khó khăn, khoa đã luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm mà bệnh viện giao cho, mặc dù trong quá trình bệnh viện nâng cấp, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, quân số luôn biến động và thiếu, các nhiệm vụ đột xuất đan xen, số nhân viên cũ có nhiều kinh nghiệm nghỉ hưu, song khoa Ngoại chung vẫn đảm bảo các chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh. Hiện nay khoa vẫn giữ vững và phát huy tốt là đơn vị trọng tâm ngoại khoa của bệnh viện.

- Là một tập thể Khoa đoàn kết và có ý chí phấn đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Bệnh viện giao cho.Vượt lên tất cả những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất trang thiết bị là sự đồng cảm với bệnh tật và thương yêu hết lòng đối với người bệnh, lại được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Khoa chung, Khoa đã phát huy hết nội lực kết hợp với sự giúp đỡ của Ban Giám đốc, các đồng nghiệp và các thầy tuyến trên nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm mà Bệnh viện giao cho. Khoa thường xuyên phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Bệnh viện giao với tỷ lệ cao, thu dung và cấp cứu hàng chục nghìn bệnh nhân, trong đó cấp cứu và điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, già yếu, bệnh nội khoa kết hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra tai biến tai nạn do thiếu tinh thần trách nhiệm. Nhiều bệnh nhân ra viện đã ghi lời cảm tưởng và cảm ơn ở số ghi cảm tưởng của Khoa và của Bệnh viện, cảm ơn qua báo, đài.

        - Ngoài công việc cấp cứu, điều trị, các bác sỹ trong Khoa đã khắc phục khó khăn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và làm nghiên cứu khoa học, 10 năm qua khoa đã có 18 đề tài nghiên cứu khoa học và 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và 5 năm gần đây có 9 đề tài nghiên cứu khoa học của bác sỹ và y tá điều dưỡng, có đề tài được báo cáo trong Hội nghị khoa học toàn Bệnh viện, được đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Y học Quân sự, Tạp chí Y học thực hành. Ngoài ra Khoa còn có trên 10 bài báo cáo tuyến, hàng chục thông báo lâm sàng báo cáo ở Bệnh viện và các Hội nghị tuyến. Đồng thời để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật khoa đã thực hiện nghiêm các đợt huấn luyện chuyên môn mà Bệnh viện tổ chức, tự huấn luyện tại Khoa cho các bác sỹ, y tá, công vụ, cho các tổ công tác Trường Sa của  Bệnh viện; đồng thời các bác sỹ trong Khoa cũng tích cực học tập tham gia đầy đủ sinh hoạt chuyên môn và tập huấn chuyên ngành do Bộ Y tế, Cục Quân y, TCHC… tổ chức. Đến nay y tá Khoa có trình độ Trung cấp 100%, 40% các bác sỹ có trình độ chuyên khoa trên đại học, đảm đương được nhiệm vụ chính trị mà Bệnh viện giao trong thời kỳ đổi mới tại khu vực Hà Nội nơi có nhiều bệnh viện tuyến trên có trình độ chuyên môn kỹ thuật phát triển cao.

        - Ngoài công tác chuyên môn trong nội Viện, Khoa luôn hướng về các đơn vị tuyến, gắn bó với các đơn vị tuyến, cán bộ và nhân viên luôn sẵn sang đi công tác ở quần đảo Trường Sa ( có 2 đ/c đã đi làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường sa ).           

        - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ công nhân viên trong khoa luôn phấn đấu làm tốt công việc của mình, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, các phong trào do cấp trên phát động như: hiến máu nhân đạo, văn hoá văn nghệ; thể dục thể thao.

        - Bên cạnh nhiệm vụ chính trị trung tâm hàng đầu là công tác cứu chữa và điều trị  thì nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được khoa B3 xác định là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó lãnh đạo chỉ huy Khoa luôn quan tâm, tăng cường đối thoại, mở rộng dân chủ, thông qua hoạt động phục vụ bệnh nhân, nâng cao quan điểm phục vụ, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên theo 5 tốt, chiến sỹ quân y làm theo lời Bác. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ kỷ luật Quân đội và chế độ của Bệnh viện. Thường xuyên chú trọng xây dựng chi bộ TSVM. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế lãnh đạo điều hành, thực hiện kiểm điểm tự phê và phê bình nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần 2) và Nghị quyết Đại hội Đảng IX. Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, quán triệt thực hiện nghiêm những điều quy định của Bộ Chính trị và của ĐUQSTƯ về những điều đảng viên không được làm. Khoa thường xuyên quan tâm, lãnh đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Tổ Phụ nữ, Hội đồng quân nhân hoạt động có nề nếp, hiệu quả và tích cực tham gia các mặt hoạt động khác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Khoa. Khoa thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên. Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao.

- Những danh hiệu đã đạt được trong quá trình hoạt động:

- Đơn vị quyết thắng năm 1991

- Đơn vị tiên tiến: năm 2007

- Đơn vị vững mạnh toàn diện : năm 2012

 

 

II. CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

TT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Từ năm đến năm

1

Vũ Văn Luật

 

CNK

Từ 1962

2

Bs Trước

 

CNK

 

3

Trần Quốc Ngọc

 

CNK

Từ 1972

4

Đào Bá Vi

 

CNK

Từ 1973

5

Nguyễn Tuấn Hưởng

Đoàn Long

Đại tá

 

CNK

PCNK

Từ 1976

6

Lê Hoàng Oanh

Đoàn Long

Đại tá

 

CNK

PCNK

Từ 1977

7

Đoàn Long

Nguyễn Bá Phong

Đại tá

CNK

PCNK

Từ 1979

8

Nguyễn Bá Phong

Nguyễn Văn Ngọc

Đại tá

CNK

PCNK

Từ 1980

9

Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Đăng Quang

Đại tá

CNK

PCNK

Từ 1990

10

Nguyên Đăng Quang

Bùi Quang Vinh

Tạ Duy Dũng

Đại tá

Đại tá

Đại tá

CNK

PCNK

PCNK

Từ 2008

11

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Văn Châu

Đại tá

CNK

PCNK

Từ 2011

12

Nguyễn Văn Châu

Đại tá

CNK

Từ 2013

 

III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

        - Gồm có 20 đồng chí

        - Trong đó có: 02 Bác sỹ chuyên khoa II, 03 Bác sỹ đa khoa, 01 Thạc sỹ, 01 Bác sỹ đang đi học CK II, 01 Bác sỹ đang đi học CK I, 01 Đ/c Cử nhân điều dưỡng, 11 Đ/c Điều dưỡng trung học, 2 Đ/c Hộ lý.

 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ cụ thể của khoa:

        - Tổng số giường: 60.

        - Gường biên chế: 31 giường.

        - Giường triển khai: 60 giường. Các mặt bệnh khoa hiện đang điều trị: Hầu hết các bệnh lý về ngoại khoa tiêu hóa, tiết niệu, bướu cổ lành tính.

-Trang thiết bị Y tế: Máy theo dõi Monitor, máy theo dõi 2 thông số…

- Các kỹ thuật tiên tiến: Phẫu thuật nội soi túi mật, ruột thừa, khâu lỗ thủng dạ dầy, hành tá tràng, tắc ruột do dính sau mổ, cắt chỏm nang gan, nang thận, cắt thận, sỏi niệu quản, tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng, bóp sỏi bàng quang bằng kìm cơ học, cắt đốt u phì đại tiền liệt tuyến bằng nội soi…, cắt trĩ theo phương pháp Longo.

 

2. Nghiên cứu khoa học:

        Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã có:

        - Nhận xét bước đầu triển khai PTNS ổ bụng - Bs Tạ Duy Dũng.

        - Đánh giá kết quả bước đầu PTNS cắt túi mật - Bs Tạ Duy Dũng.

        - Nhân xét về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 4 trường hợp u ruột non – Bs Tạ Duy Dũng.

        - Nghiên cứu PTNS cắt ruột thừa viêm - Bs Nguyễn Đăng Quang.

        - Nhận xét bước đầu về chẩn đoán và điều trị ngoại khoa sỏi niệu quản hai bên - Bs Đoàn Thành Công.

        - Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật Shouldice - Bs Nguyễn Thành Nam.

        - Nhận xét về chẩn đoán và kết quả phẫu thuật bóc u phì đại TTL theo phương pháp Millin - Bs Nguyễn Thành Nam.

        - Điều trị nang đơn thận bằng phương pháp chọc dẫn lưu qua da kết hợp bơm ethanol dưới hướng dẫn của siêu âm - Bs Đinh Xuân Nam.

        - Nhận xét bước đầu tán sỏi niệu quản nội soi - Bs Đinh Xuân Nam

        - Đánh giá kết quả gần điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc - Bs Nguyên Văn Châu.

        - Nhận xét kết quả bước đầu phẫu thuật Longo điều trị trĩ tại Bệnh viện 354 - Bs Nguyễn Văn Châu.

        - Đánh giá kết quả điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh bằng phương pháp PTNS từ 2008 - 2012 - Bs Đinh Xuân Nam.

        - Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nội soi cắt túi mật do viêm túi mật cấp do sỏi từ 2010 - 2012 - Bs Nguyễn Văn Châu.

        - Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học và chẩn đoán ung thư thận ở người lớn - Bs Trương Thanh Tùng.

        - Đánh giá kết quả chăm sóc sau phẫu thuật nội soi cắt UTLT - ĐD Cao Thị Thu Hồng.

        - Đánh giá kết quả chăm sóc sau phẫu thuật tán sỏi nội soi ngược dòng - ĐD Vũ Thị Diệu Thúy.

 

V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

        - Nâng cao tỉ lệ phẫu thuật nội soi/tổng số phẫu thuật.

        - Tiếp tục phát triển một số phẫu thuật nội soi nâng cao: Cắt dạ dày, cắt đại tràng, cắt thận, cắt bướu giáp lành tính, tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser,… 

 

Liên hệ: Khoa Ngoại chung (B3)

Điện thoại: 024.6682.3560