Khoa Tai - Mũi - Họng B9

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

     - Khoa Tai mũi họng (B9) Bệnh viện 354 được thành lập ngày 20/12/2006 (tách ra từ khoa Mắt - Tai Mũi Họng) với chức năng nhiệm vụ khám chữa bệnh cho quân nhân, CNVQP, các đối tượng chính sách theo phân cấp của Bộ Quốc phòng, các bệnh nhân BHYT và nhân dân thu một phần viện phí. Ngoài ra còn khám sức khỏe, khám tuyến, khám nghĩa vụ quân sự, khám tuyển sinh quân sự, khám tuyển đi học tập và lao động nước ngoài, khám và tư vấn cho các đối tượng bệnh về Tai mũi họng

     - Chủ nhiệm khoa hiện nay: Đ/c Nguyễn Chi Anh.

     - Phó Chủ nhiệm khoa hiện nay: Đ/c Đoàn Tiến Thành.

 

 

II. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

     - Gồm có: 14 cán bộ nhân viên.

     - Trong đó: CK II có 03 BS; Thạc sỹ có 01 BS; CKĐH có 01 BS; 08 YTĐD; 01 công vụ.

 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

1. Biên chế giường bệnh:

     - Gồm có: 13 giường.

     - Điều trị các bệnh lý về tai mũi họng (phẫu thuật và nội khoa).

 

2. Trang thiết bị y tế:

     - 02 bộ nội soi - ĐỨC.

     - 01 Máy đo thính lực.

     - 01 kính hiển vi phẫu thuật.

     - Bộ dụng cụ vi phẫu Đức.

     - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi.

     - Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản.

 

3. Các kỹ thuật tiên tiến:

     - Phẫu thuật tạo hình màng tai.

     - Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa.

     - Phẫu thuật thay xương con.

     - Phẫu thuật nội soi mũi xoang.

     - Vi phẫu thanh quản.

     - Phẫu thuật cắt Amygdal dưới gây mê NKQ.

 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

     - Phẫu thuật nội soi tai.

 

Liên hệ: Khoa Tai - Mũi - Họng (B9)

Điện thoại: 024.6682.6354