Khoa Tiêu hóa và Bệnh máu A3

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

     - Lịch sử khoa A3 gắn với lịch sử  phát triển của bệnh viện. Khoa được thành lập từ khi có bệnh viện là khoa Nội chung, sau đó các chuyên khoa tách ra riêng.

     - Khoa nội 3 (điều trị bệnh tiêu hóa) được hình thành từ 1973.

 

 

II. CHỦ NHIỆM KHOA, PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

     - 1973: Chủ nhiệm: Bs Quỳnh Dao; Phó CN: Bs Lê Thị Linh.

     - 1979: CN: Bs Lê Thị Linh; PCN: Bs Hà Tiến Phan.

     - 1982: CN: Bs Tạ Long; PCN: Bs Hà Tiến Phan.

     - 1983: CN: Bs Hà Tiến Phan; PCN: Bs Đặng Minh Phú.

     - 1989: CN: Bs Đặng Minh Phú; PCN: Bùi Thị Ánh.

     - 2005  CN: Bs Võ Minh Đạo; PCN Bs Nguyễn Thị Hồng Vân.

     - 2009 Bs Nguyễn Thị Hồng Vân PCN phụ trách khoa; Bs Vũ Đức Chung PCN.

     - Từ 2011 đến 2017 CN Bs Vũ Đức Chung; PCN Bs Vũ Văn Viễn.

     - Từ 2017 đến nay: Bs Vũ Văn Viễn là CNK.

 

III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

     - Nhân viên: 18.

     - Trong đó gồm: 5 bác sĩ, 12 y tá điều dưỡng, 1 công vụ.

 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

     - Chức năng, nhiệm vụ của khoa A3 là thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân thuộc chuyên khoa Tiêu hóa và một phần các bệnh ung thư, bệnh máu và cơ quan tạo máu.

     - Khoa còn được giao nhiệm vụ nội soi dạ dày, đại tràng phục vụ chẩn đoán và can thiệp phục vụ cho bệnh nhân nội và ngoại trú.

     - Ngoài ra còn tham gia các đoàn khám sức khỏe của bệnh viện, huấn luyện và giúp đỡ các đơn vị tuyến theo sự phân công của bệnh viện.

 

V. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

     - Biên chế 30 giường bệnh, hiện kê 45 giường.

     - Trang bị y tế chính: 01 máy nội soi dạ dày, đại tràng Olympus, 01 máy soi dạ dày Pentax, 1 máy xét nghiệm Glucose máu nhanh, 02 máy hút, 02 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, 02 máy theo dõi bệnh nhân 2 thông số.

     - Các kỹ thuật đang làm:

        + Nội soi dạ dày tá tràng chẩn đoán và can thiệp (sinh thiết, xét nghiêm HP, tiêm cầm máu, căt đốt polyp, lấy dị vật, thắt TMTQ bằng vòng cao su, nong và đặt Stent thực quản..)

        + Nội soi đại tràng chẩn đoán và can thiệp (tiêm cầm máu, cắt đốt polyp, sinh thiêt, làm xét nghiệm amip..)

        + Trong 2 năm trở lại đây khoa A3 phối hợp với khoa B5 (gây mê hồi sức) triển khai nội soi chẩn đoán, can thiệp dưới gây mê nhằm giảm bớt khó chịu, đau đớn cho bệnh nhân và nâng cao chất luongj chẩn đoán và điều trị can thiệp.

        + Xét nghiệm Glucoza mao mạch.

        + Hút dịch màng Phổi, màng bụng.

 

Liên hệ: Khoa Tiêu hóa và Bệnh máu (A3)

Điện thoại: 024.6328.0741