Khoa Tim - Thận - Khớp - Nội tiết và Hô hấp A2

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

    - Lịch sử khoa a2 găn với lịch sử bệnh viện. Khoa được thành lập từ khi có bệnh viện là khoa Nội chung, sau đó các chuyên khoa tách ra riêng.

    - Từ tháng 4/1976 đến tháng 12/1982 bệnh viện có 9 khoa lâm sàng, trong đó có 5 khoa nội.

 

 

II. CHỦ NHIỆM KHOA, PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

    - Chủ nhiệm khoa đầu tiên là BS Khôi (Đã nghỉ hưu).

    - Đ/c Nguyễn Thị Bình (Đã nghỉ hưu).

    - Đ/c Trần xuan Đào (Đã nghỉ hưu).

    - Đ/c Nguyễn Thông Tuyết (Đã nghỉ hưu).

    - Đ/c Bùi Thị Ngọc Ánh (Đã nghỉ hưu).

    - Đ/c Đinh Thanh Bình (Đã nghỉ hưu).

    - Đ/c Vũ Hà Nga Sơn (Hiện tại là PGĐ Bệnh viện)

    - CNK hiện nay: Bs CK2 Bùi Minh Thu.

 

III. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ:

    - Nhân viên: 16.

    - Trong đó gồm: 4 bác sĩ, 11 y tá điều dưỡng, 1 công vụ.

 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

    - Chức năng, nhiệm vụ của khoa A2 là thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân thuộc chuyên khoa Tim, thận, khớp, nội tiết, phổi thường. Khám các bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa trước phẫu thuật, bệnh nhân tim mạch các khoa và phòng khám bệnh gửi. Ngoài ra còn tham gia các đoàn khám sức khỏe của bệnh viện.

 

V. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

    - Biên chế 29 giường bệnh, hiện kê 46 giường.

    - Trang bị y tế chính: 1 máy tạo nhịp tạm thời, 1 máy điện tim gắng sức, 1 máy xét nghiệm men tim nhanh, 1 máy điện tim 3 bút, 2 máy Moritoring, 1 máy xét nghiệm Glucose máu nhanh.

    - Các kỹ thuật đang làm:

        + Xét nghiệm Glucoza mao mạch.

        + Xét nghiệm nhanh Troponin T, CK-MB, NP-proBNP để chẩn đoán nhồi máu cơ tim và suy tim.

        + Điện tim gắng sức.

        + Đặt máy tạo nhịp tạm thời.

        + Hút dịch màng Phổi, màng ngoài tim.

        + Hút dịch khớp và bơm rửa khớp gối.

        + Sinh thiết hạch kim nhỏ.

 

Liên hệ: Khoa Tim - Thận - Khớp - Nội tiết và Hô hấp (A2)

Điện thoại: 024.6327.5147