Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ:

120 Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:

(024) 3762 2595 - 096 6120 540

Email:

contact@benhvien354.vn

Bản đồ bệnh viện 354

Liên hệ theo mẫu