Quy trình quản lý chất lượng ISO tại Bệnh viện Quân y 354

Hiện tại, Bệnh viện Quân y 354 đang triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO với mục tiêu để nâng cao năng lực quản lý cũng như chất lượng phục vụ cho người bệnh.

Một số tài liệu về quy trình quản lý ISO tại Bệnh viện Quân y 354:

- Các Quyết định.

- Quy trình chung.

- Quy trình tác nghiệp.

- Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng.

 

Ban Hành chính/Bệnh viện Quân y 354.