Bệnh viện 354: Khám, thu dung, điều trị vượt chỉ tiêu chuyên môn

QĐND Online - Ngày 12-12, Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị công tác tuyến năm 2013.

Hội nghị đánh giá, trong năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Bệnh viện đã khám bệnh cho 181.829 lượt bệnh nhân, đạt 129,88%; thu dung 13.000 lượt bệnh nhân (130%); tỉ lệ ra khỏi viện đạt 75,12%, cao hơn khoảng 7% so với năm trước; ngày điều trị trung bình rút ngắn còn 10,1/15 ngày; tỉ lệ sử dụng giường đạt 133,98%; số lượng bệnh nhân phải chuyển viện chỉ còn 123 trường hợp (0,73%), chủ yếu là những trường hợp chuyển theo chuyên khoa và vượt khả năng của bệnh viện về chuyên môn kỹ thuật; tỉ lệ bệnh nhân tử vong cả năm chỉ còn 0,66%, thấp hơn so với trước đây.

VĂN CHIỂN