Bệnh viện Quân y 354 ủng hộ mua nông sản cho nông dân Mê Linh, Hà Nội

Ngày 23/3/2018, Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) đã tham gia mua nông sản ủng hộ nông dân Mê Linh, Hà Nội (trên 4 tấn su hào, củ cải) để cấp cho cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện.

 

 

 

Tin và ảnh: Trịnh Đình Năng, Bùi Thanh Giáp - Ban Chính trị